Om Tove

FIND FODFÆSTE

I

DIT EGET GUDDOMMELIGE SELV


Samtale, spirituel vejledning og foredrag

ved Tove Bech

Min baggrund

Efterhånden har jeg nået en alder af 68 år – og har så småt taget hul på mine visdomsår :-).


De sidste 14 år har jeg holdt foredrag og afholdt weekendkurser, skrevet forskellige artikler, deltaget i bestyrelsesarbejde og har taget mig mere tid til mig selv og min indre åndelige udvikling. Jeg har altid haft dyb interesse for tilværelsens store spørgsmål og har studeret forskellige religiøse og filosofiske retninger.


Søtofte

Af mine voksne år har jeg brugt 21 år (1978- 1989) på Søtoftegård Højskole, deraf de sidst 10 som højskoleforstander (1989-1998). Inden da var jeg køkkenchef og højskolelærer samt markedsfører og arrangør af kulturelle arrangementer (1977 – 1988).


Der var ’højt til loftet’, så min spirituelle længsel kunne udfolde sig og sætte knopper og blomster. Højskolen var forankret i et esoterisk (indre, spirituelt) kristent livssyn.


Søtofte - som højskolen kaldtes i det daglige - var en grøn, spirituel højskole, der havde fundet inspiration bl.a. hos den danske mystiker Martinus, den østrigske filosof og åndsforsker Rudolf Steiner, dybdepsykologen C.G. Jung og Stanislav Grof. På Søtofte blev grundstenen lagt til min fortsatte indre menneskelige og spirituelle dannelsesrejse.


Du kan læse mere om Søtofte, højskolens idégrundlag og dens grundlægger, Johannes Dragsdahl på hjemmesiden www.johannesdragsdahl.dk.


Kristustjeneste

I ”Stillerummet”, også kaldet Vognporten”, Søtoftegård Højskoles lille kirkerum, holdt jeg Kristustjenester. At forberede vores kirkerum til den handling, der skulle foregå blev en hellig handling. At arrangere smukke blomsterbuketter, sætte lys i stager, tænde disse og til sidst tænde de 12 lys i smedejernskransen, der indrammede en emaljefigur, der kunne tolkes som en menneskeskikkelse, Kristus eller et kors, tændte en andagtsfølelse i mit indre.


I dette rum kom en blandet skare mennesker, der havde megen forskellig religiøs eller ikke religiøs baggrund. Mange fandt ved disse Kristustjenester deres egen vej ind til deres indre guddommelige hjerte.


Bisættelser og begravelser

På forespørgsel har jeg der - hvor afdøde ikke havde et forhold til Folkekirken - stået for talen ved kisten i kapellet. Det har været en stor glæde at kunne være med til at skabe et ritual, der både gav trøst til de efterladte og som samtidigt mindede os om forholdet mellem Gud og mennesker. 


Vejledning til at finde fodfæste i tilværelsen

I to perioder gennem ca. 3 år (1999-2003) var jeg ansat af 2 forskellige kommuner i forbindelse med to yngre kvinders udfordringer med at finde fodfæste i tilværelsen.


Desuden har jeg ført jævnlige samtaler med yngre og ældre mænd og kvinder, der har stået i samme situation i perioder af deres liv.


Herudover har jeg erfaring fra samtaler med døende, bl.a. min far, mor, familiemedlemmer, nære venner, enkelte fremmede og min egen mand.


Uddannelse

Jeg har taget et 3-årigt kursus i ”Teologi for Lægfolk” (2002 – 2005), da jeg fandt, at det var vigtigt at udvide mit kendskab til teologi og Folkekirkekristendom.


Ekstra god bagage har jeg i form af et kursusmodul i ”Åndelig Vejledning” under ”Sjælesorgsuddannelsen” på ”Filadelfia” i Dianalund (2002).


Kurser i konflikthåndtering fra ’Center for Konfliktløsning’ (København), ’SEA’ i Sverige og ’Ankerhus Gruppen A/S’ (fra ca. 1987 – ca. 1998).


Intensivt kursus i ”Bevidst Liv og Død”, herunder bl.a. aktiv lytten, terapeutisk berøring, døden og det at dø samt forhold til egen dødelighed og perspektiver på åndelig smerte og åndelig støtte (ca. år 2000).


Mere om mit liv og inspirationerne for min personlige udvikling...Copyright © Tove Bech